Reference

Izrada standarda kvalitete “Cyclist welcome” sustava u Međimurskoj i Zagrebačkoj županiji.

Sudjelovanje sa biciklističkim klubovima i turističkim zajednicama na provedbi brojnih cikloturističkih projekata: ciklomaratoni iz serije Breveta BRM 200 i 300 km u Čakovcu, Prelogu, Štrigovi i Murskom Središću, projekt Mura – Drava bike, Panamura-adventure MTB maraton, Priločki maraton-cestovni dio 2016.